OM OSS

Kort fortalt

2R data og regnskap as ble startet høsten 1998 under navnet Syklus Tele & Data as. Målsetningen var å levere kommunikasjons- og nettverksløsninger til små og mellomstore bedrifter på Romerike. Etter hvert utvidet selskapet produktspekteret til å gjelde økonomisystemer fra Uni Micro.

Fra og med januar 2003 slo selskapet seg sammen med Ring Kontorservice som er et autorisert regnskapsførerselskap.

2R data og regnskap as teller i dag 3 medarbeidere med lang og bred erfaring fra sine respektive fagområder. Selskapet holder til i Lillestrøm.

2R er en leverandør som kan være en samtalepartner og kilde til ideer.