VÅRE TJENESTER

2R Data og Regnskap tilbyr tjenester skreddersydd for små og mellomstore bedrifter

Vi kan tilby våre kunder et bredt utvalg tjenester innen forskjellige økonomiske prosessbehandlinger. Vi er stolte av å etter mange års erfaring ha finjustert tilbudet vårt, slik at du som kunde får akkurat det du trenger.

Regnskapstjenester

Vi leverer tradisjonelle regnskapstjenester hvor vi fører ditt regnskap hos oss, men vi fører også regnskap hos deg dersom du ønsker det.
Vi kan også tilby løsninger hvor du kan gjøre deler av jobben selv. Nye kommunikasjonsløsninger gjør at du kan velge mellom å bruke løsninger i eget hus eller kjøpe servertjenester gjennom våre samarbeidspartnere. Vi bistår også med lønninger, postmottak, leverandørbetalinger og fakturering.

Fakturering og innbetaling

Kredittsalg krever gode faktureringsrutiner og god oppfølging av kundene. Gode rutiner rundt kredittsalg er avgjørende for å sikre god likviditet. Erfaringsmessig har mange forbedringsmuligheter på dette området. Vi hjelper til med å utarbeide gode faktureringsrutiner. Dette kan du gjøre i samme økonomisystem som oss, Uni Micro, eller at vi fakturerer for deg. Vi kan tilby ulike løsninger for fakturering ut fra behov, oftest bestemt av hvor mange fakturaer du sender:

 • Tradisjonell håndtering av innlevert fakturagrunnlag
 • Internettoppkopling til økonomisystemet
 • Webbasert system for mindre fakturamengder

Ved å benytte OCR-innlesing av innbetalinger fra kunder og remittering (automatisk betaling på forfall) sikres en effektiv håndtering av kontantstrømmen.

regnskap
lønnskjøring

Lønnskjøring

Dine ansatte er din viktigste ressurs og det er en selvfølge at de opplever å få riktig lønn utbetalt til avtalt tidspunkt. Det arbeidet krever gode rutiner og innsikt i et komplisert regelverk.
Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. I tillegg har vi teknologiske løsninger som gir valgfrihet og effektivitet.
Vi utfører lønnsarbeidet for en rekke kunder. Utgangspunktet er alltid det samme – kundens behov.

Hvis du bruker oss som lønningskontor oppnår du:

 • Mindre sårbarhet
 • Tilgang på god kompetanse
 • At du kan fokusere på kjernevirksomheten

Vi bistår med:

 • Lønn
 • Trekk
 • Reiseregninger
 • Sykepenger
 • Innrapportering
 • Rapporter og statistikker

Årsavslutning

Vi bistår også med utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap.

Årsavslutning
konsulenttjenester

Rådgivning og konsulenttjenester

Vi liker å se ting vokse, og det er din bedrift vi ønsker skal vokse. Regnskapet er et viktig styringsverktøy for din bedrift dersom det brukes riktig. Derfor er det også naturlig at økonomisk rådgiving er en integrert del av det å føre regnskapet ditt. Innhold og nivå tilpasses dine behov.

Aktuelle tjenester er:

 • Regnskapsanalyse/rapporter
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Etablering av virksomhet
 • Forretningsplaner
 • Interne rutiner